ŠD Studenci

  • 100let
  • RPŠC

Povezave

  • Facebook stran
  • GZS

Pokrovitelji

  • Gradnje Lamut
  • Študentski servis AGADO

Struktura društva

3 september, 2013
Kdo je kdo v ŠD Studenci

ČLANI PREDSEDSTVA DRUŠTVA IN NJIHOVE FUNKCIJE

– Darko Majer: predsednik

-Darko Cikač: podpredsednik

-Vladimir Čač: podpredsednik

-Miran Pernarčič: član

-Andrej Kogelnik: član in upravnik doma

-Katja Majer: član

-Zdravko Šoštarič: član

-Silva Škreblin: član

-Darja Škrilec: član

-dr.Fanika Krajnc Vrečko: član

-Boštjan Trebše: član

-Zdenka Krajnc: tajnica

ČASTNI ČLANI

– Cvetana Hočevar

– Milko Pušauer

– Miran Pernarčič

– dr. Edvard Kiker

– Vladimir Čač

-Franc Zaveršnik

NADZORNI ODBOR

– Breda Cikač

– Danica Kozjak

-Marko Plečko

STROKOVNI ODBOR

-Darko Cikač: predsednik

-Nina Lacković: vodja tekmovalnih programov

-Katja Majer: vodja nivojskih programov

-Tjaša Fras: vodja rekreativnih programov

-Katja Čonč: član

-Tamara Glažar: član

-Patricija Jug: član

STROKOVNI DELAVCI

-Darko Cikač: diplomiran trener

-Nina Lacković: profesor športne vzgoje, trener, nacionalna sodnica

-Tjaša Fras: diplomiran trener, koreograf, nacionalna sodnica

-Katja Čonč: diplomiran trener

-Katja Majer: trener, nacionalna sodnica

-Aleksander Šajn: trener

-Darko Majer: trener

-Tamara Glažar: trener, nacionalna sodnica

-Andrej Kogelnik: trener

-Patricija Jug: vodnica, koreograf

-Ana Čopi: vodnica

-Špela Korošec: vodnica

-Nastja Polajzer: vodnica

-Nika Turk: vodnica

-Maša Uran: vodnica

-Nastja Sodiš: vodnica, nacionalna sodnica

-Maja Barlek: vodnica